Foto: Gert Olsson/Scandinav

Välkommen till Vårkollen!

Vårkollen är slut för i år.

Rapportering till Vårkollen kunde göras den 30 april och 1 maj, men nu är den avslutad. Om du har gjort observationer under dessa två dagar, men inte har hunnit rapportera dem än, går det bra att skicka in rapporten på Naturens Kalenders rapporteringssida istället. Du är även välkommen nästa år vid valborg för nya vårkollen-rapporter!

Här nedan kan du se de inrapporterade observationerna under Vårkollen, dagarna 30 april - 1 maj 2023.

Välj art och visa hur det såg ut vid årets valborgshelg:

Vårkollen genomförs av Svenska Botaniska Föreningen och Svenska fenologinätverket. Sveriges lantbruksuniversitet är huvudman för Svenska fenologinätverket. Hör gärna av dig om du har frågor eller vill delta i vår verksamhet!

Svenska Botaniska Föreningen: info@svenskbotanik.se

Svenska fenologinätverkets samordnare: info@naturenskalender.se